Baddrif Straat 33 & 35, Sasolburg
Kontak Marina Dowling: 076 792 2593

SKOOLFOOIE VIR DIE TYDPERK 1 APRIL 2017 – 31 MAART 2018

Registrasie Kostes: R120 per kind

Magneetslot: R80 per slot (dit bly u eiendom)

Besige Bytjies Junior en Senior

Klasse: Besige Bytjies Junior en Senior

Voldag (07:00 tot 17:00) - R1475 per maand
Halfdag (07:00 tot 14:00) - R1230 per maand

Bee
Dwarfs

Muise, Dwergies, Kabouters en Graad R

Klasse: Muise, Dwergies, Kabouters en Graad R

Voldag (07:00 tot 17:00) - R1465 per maand
Halfdag (07:00 tot 14:00) - R1220 per maand

Naskool

Naskool tot 17:00 R660 per maand (dit sluit middagete asook broodjies en koeldrank om 15:00 in)

Naskool
Bus

Busdienste

Opsie 1: R200 per maand (Vir vervoer vanaf Fonteine en Noordskool na Heidi Pre-Primêre Skool)

Opsie 2: Vir vervoer na & van Naskoolaktiwiteite sal ‘n bedrag van R15,00 per rit gehef word (dws R15 vir die gaan en weer R15 vir die terugkom = ‘n totaal van R30 per rit). Veronderstel u kind het Maandae & Woensdae naskoolaktiwiteite sal u R200 per maand betaal + R30 vir elke Maandag + R30 vir elke Woensdag = R200 + (30 x 8 (indien daar 4 Maandae & 4 Woensdae in die maand is) = R440 per maand.

Let asb. daarop dat die per rit fooie aan die einde van elke maand verhaal sal word gebaseer op die hoeveelheid ritte wat u kind in die voorafgaande maande gery het. Die R200 normale bussiediensfooi bly egter steeds vooruitbetaalbaar per maand.

Ander Fooie

Her-Registrasiefooie – September/Oktober elke jaar R30 per kind

Belangrike Inligting

  • R55 afslag indien u meer as een kind in die skool het.
  • Die fooie is maandeliks vooruit betaalbaar oor 12 maande. Alle kostes is dus steeds betaalbaar wanneer u kind nie skool bywoon nie bv. wanneer u met verlof gaan.
  • Alle fooi is streng vooruit betaalbaar.
  • Betaling moet geskied vóór of op die vyfde van elke maand. (‘n R200 heffing is betaalbaar vir laat betalings)
  • Pryse word jaarliks met ingang van die April fooi aangepas – m.a.w. die fooie betaalbaar einde Maart vir April sal teen die verhoogde prys wees.
  • Geen kinders van buite sal tydens vakansietye ingeneem word nie.