Baddrif Straat 33 & 35, Sasolburg
Kontak Marina Dowling: 076 792 2593

Dienste Wat Ons Lewer

Heidi Pre-Primêre Skool bestaan uit die volgende klasse:

Babas 4 maande tot 18 maande: Besige Bytjie Junior Klas

 • Drie voltydse dames plus ‘n voltydse skoonmaker hanteer hierdie klas.
 • Nie meer as 18 babas word ingeneem nie.

Peuters 18 maande tot die jaar waarin kleuter 3 jaar word: Besige Bytjie Senior 1 & 2 Klas

 • Elke klas beskik oor ‘n Onderwyseres, ‘n Assistent en Skoonmaker.
 • Nie meer as 20 peuters per klas word ingeneem nie.
 • Peuters word geleer om uit ‘n bekertjie te drink en ontvang ook toiletonderrig.
 • ‘n Opvoedkundige program word aangebied. Vra asb. u kind se Klasonderwyseres vir detail hieromtrent.

Kinders word oorgeplaas na die Muise klas:

 • In die jaar waarin die kleuter 3 jaar word; of
 • Indien Toiletonderrig afgehandel is; en
 • Kleuter moet emosioneel gereed wees vir die oorplasing. Bv. ‘n kleuter wat eers laat in die jaar 3 word sal moontlik eers later in die jaar oorgeplaas word na die Muise klas.

3 Jarige Kleuters: Muise 1 & 2 Klas

 • Elke klas beskik oor ‘n Onderwyseres en Assistent/Skoonmaker.
 • Nie meer as 25 kinders per klas word ingeneem nie.
 • ‘n Opvoedkundige program word aangebied. Vra asb. u kind se Klasonderwyseres vir ‘n lys van die temas wat deur die jaar aangebied word.

4 Jarige Kleuters : Dwergie 1 & 2 Klas

 • Elke klas beskik oor ‘n Onderwyseres en Assistent/Skoonmaker.
 • Nie meer as 25 kinders per klas word ingeneem nie.
 • ‘n Opvoedkundige program word aangebied. Vra asb. u kind se Klasonderwyseres vir ‘n lys van die temas wat deur die jaar aangebied word.

5 Jarige Kleuters: Kabouter 1 & 2 Klas

 • Elke klas beskik oor ‘n Onderwyseres en Assistent/Skoonmaker.
 • Nie meer as 25 kinders per klas word ingeneem nie.
 • ‘n Opvoedkundige program word aangebied. Vra asb. u kind se Klasonderwyseres vir ‘n lys van die temas wat deur die jaar aangebied word.

6 Jariges: Graad R Klas

 • Twee voltydse dames plus ‘n voltydse skoonmaker hanteer hierdie klas.
 • Nie meer as 25 Graad R leerders word ingeneem nie.
 • Ons leerplan is gebaseer op CAPS (Curriculum & Assessment Policy Statement) van die Departement van Onderwys. Hierdie sillabus praat dieselfde taal as die van die Primêre Skole.
 • Heidi Pre-Primêre Skool behoort aan die Suid-Afrikaanse Onderwys Unie (SAOU) en ons bly dus op hoogte van enige veranderinge in die sillabus.

Naskool Klasse

 • Sewe voltydse dames hanteer die Naskool Klasse. Die klasindeling is as volg:
  - Naskool R = Graad R leerders
  - Naskool 1 = Graad 1 leerders
  - Naskool 2 = Graad 2&3 leerders
  - Naskool 3 = Graad 4-7
 • Slegs 12 Naskoolkinders per klas word ingeneem.
 • Kinders word gehelp met huiswerk.
 • ‘n Bussiediens vanaf Fonteine en Noordskool is beskikbaar. Kinders word ook geneem na buitemuurse aktiwiteite. Sien asb. die aangehegte Pryslys vir die fooie betrokke hierby.
 • Naskool leerders wat van Heidi Pre-Primêre Skool se bussiediens gebruik maak sal tydens vakansies gratis voldag by Heidi Pre-Primêre Skool bly met die verstaan dat Bussiegelde en Naskoolfooie oor 12 maande betaalbaar is.